You are here

Alumniwerking

DOEL ALUMNIWERKING
We willen onze alumni op de hoogte houden en betrekken in de opleiding. Zo kunnen we onze opleiding optimaliseren. 
Bovendien kwam de vraag naar organisatie van samenkomsten van de oud-studenten zelf.

ALUMNIWERKING
- We proberen met de alumniwerking de cursussen up-to-date te houden door inbreng vanuit het werkveld. Oud-studenten lezen cursussen en werpen hierdoor een kritische blik op de leerinhouden. Er wordt hierbij rekening gehouden met expertise en ervaring.
- Door het werken met focusgroepen willen we luisteren naar ervaringen uit het werkveld en blijven we nieuwigheden en tendensen op de voet volgen. Er wordt per thema, discipline of setting gewerkt zodat we kunnen rekenen op expertise en ervaring.
- De bijdrage van alumni aan de mentorenwerking is waardevol. Onze mentorenwerking wordt ondersteund door noden in het werkveld op te sporen en wij kunnen op onze beurt de mentoren op de stageplaatsen beter helpen.
- Door alumni op school uit te nodigen kunne we expertise uit het werkveld direct in de opleiding brengen. Via digitale of persoonlijke bevragingen en interviews kunnen we op expertise van de oud-studenten rekenen. Oud-studenten kunnen een steentje bijdragen in de lessen door materiaal, casussen, e.d. aan te leveren of op te treden als gastspreker.

FREQUENTIE VAN DE SAMENKOMSTEN
We komen 2x/jaar samen met de mensen die zich opgegeven hebben voor de alumniwerking.

INTERESSE?
Geef ons je naam en vermeld waarvoor je interesse hebt via mail: alumni@icdien.be.